SZ Náchod: Výstava Architektura ve službách první republiky

© Wikipedie: This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired and its author is anonymous

V letošním roce si připomínáme 80. výročí úmrtí gurua československé etikety a mimo jiné i vychovatele zdejších zámeckých dětí - Jiřího Gutha-Jarkovského. Tato významná osobnost se zapsala do historie především jako ceremoniář a ministerský rada ve službách prezidenta ČSR, tedy ve službách Československé republiky. Toto období bylo nejen v Náchodě charakteristické i svébytnou architekturou. Architekturou ve službách první republiky.

Při této příležitosti po celé letní prázdniny můžete na Státním zámku v Náchodě zhlédnout výstavu NPÚ, Územního odborného pracoviště v Josefově. Každý den kromě pondělí díky ní můžete obdivovat krásu i poodhalit tajemství staveb našeho kraje z doby před zhruba sto lety.

Výstava na příkladu téměř dvaceti významných staveb a urbanistických celků představuje architektonickou tvorbu první republiky na území Královéhradeckého kraje.

Stavby první republiky se dají rozdělit do několika typologických okruhů, kde najdeme, jak produkty průmyslové, tak civilní architektury. V těchto letech plných dramatických a dějinných zvratů vedle sebe žili a tvořili a mnohdy úzce spolupracovali lidé s různorodými kořeny i zaměřením: architekti, inženýři, statikové a stavební podnikatelé původu českého, slovenského, židovského i německého, a stejně tak nesčetní imigranti, kterým stát neposkytl jen azyl, nýbrž i pracovní příležitosti. O tom architektura umí hovořit s velkou přesvědčivostí i s přidanou hodnotou v podobě vizuálního zážitku. A nejde přitom jen o architekturu oficiální, která zemi reprezentuje a která skrze oficiální symboliku (i méně zjevné metafory) ztělesňuje ideje státu a jeho identitu. Platí to pro jakoukoliv architekturu v pravém smyslu toho slova. Jejím synonymem se ve 30. letech nepochybně stal funkcionalismus. Náš stát se s ním ztotožnil natolik, že jeho prostřednictvím o sobě šířil pozitivní obraz a spolu s ním i ústřední ideu vepsanou Tomášem G. Masarykem na prezidentskou standartu: PRAVDA VÍTĚZÍ.