Piccolominská zahrada

Zámecká zahrada ve francouzském stylu zvaná Piccolominská byla založena přímo v areálu zámku na bývalém bastionu.

Piccolominská zahrada byla založena roku 1751 ve francouzském stylu na bývalém severním bastionu z třicetileté války. Svou dnešní podobu získala po úpravě v roce 1949 podle plánů ing. arch. J. Buška. Z tohoto období pochází i tamní kašna a sochařská výzdoba.