Zámecká zahrada ve francouzském stylu zvaná Piccolominská

byla založena přímo v areálu zámku na bývalém bastionu

Piccolominská zahrada byla založena roku 1751 ve francouzském stylu na bývalém severním bastionu z třicetileté války. Svou dnešní podobu získala po úpravě v roce 1949 podle plánů ing. arch. J. Buška. Z této nedávné doby pochází i kašna a sochařská výzdoba.