Pravidla pro provozování dronů na pozemcích ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou na pozemcích NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) na pozemcích Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR (ovšem pro bezpilotní letadlo, které je klasifikováno jakožto hračka a pro bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR, souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému získat nelze).
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 
2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování výcviku
 • vypracovanou žádost o povolení letu pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“), včetně mapy se zákresem území letu s vymezenými vzletovými, přistávacími a dopadovými zónami
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.
4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání jednorázového povolení k létání od ÚCL.                                                                                                             
Upozornění: pokud se památkový objekt nachází v I. – III. zóně ochrany, je pro získání povolení od ÚCL kromě souhlasu NPÚ potřeba souhlasné stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, resp. příslušného regionálního pracoviště.

5.  Po získání jednorázového povolení k létání od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda jednorázové povolení k létání od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu
 • předat kopii platného jednorázového povolení k létání od ÚCL
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

 

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD POZEMKY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. arch. Iva Kysilková

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 762
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Náchod
Zámek 1282/, Náchod 54701
V letech 2005 – 2009 studovala na Gymnáziu dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, v letech 2009 – 2012 na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze, obor Architektura a urbanismus v bakalářském studiu, ve stejném oboru zde získala v roce 2015 magisterský titul. Na přelomu let 2013/2014 absolvovala jednoletý kurz památkové péče pořádaný Generálním ředitelstvím NPÚ. Od roku 2005 do roku 2010 pracovala jako externí průvodkyně na zámku Humprecht, v letech 2008 – 2011 na jihočeské Červené Lhotě a od roku 2009 do roku 2013 na Hrubém Rohozci. Od 1. 1. 2013 byla kastelánkou na hradě Grabštejn. Během sedmi let se jí zde podařilo rozšířit a vybudovat nové prohlídkové okruhy, založit tradici adventních, velikonočních, ale také stavebně-historických prohlídek, dokončila projekty stavební obnovy, pod jejím vedením byl Grabštejn jedním z hlavních pilířů clam-gallasovského roku v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů (2019) a také centrem celostátní Hradozámecké noci. Spolu s kolegy vydala monografii o Grabštejně, přednášela o jeho stavebně-historickém vývoji jak odborné, tak laické veřejnosti. Na základě výborných pracovních výsledků byla generální ředitelkou NPÚ od 1.3.2021 jmenována kastelánkou státního zámku Náchod.