Focení a natáčení návštěvníky

  1. exteriéru národní kulturní památky státního zámku Náchod je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
  2. Focení bez blesku, stativu a bez selfie tyče pro vlastní potřebu je umožněno na prohlídkové trase I. Zámek za Piccolominiů, II. Zámek za Schaumburgů (vyjma arkádové chodby s trezory), III. Zámecká věž, IV. Zámek hravě, a to pouze za předpokladu, že návštěvník focením neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: kysilkova.iva@npu.cz

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. arch. Iva Kysilková

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 762
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Náchod
Zámek 1282/, Náchod 54701
V letech 2005 – 2009 studovala na Gymnáziu dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, v letech 2009 – 2012 na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze, obor Architektura a urbanismus v bakalářském studiu, ve stejném oboru zde získala v roce 2015 magisterský titul. Na přelomu let 2013/2014 absolvovala jednoletý kurz památkové péče pořádaný Generálním ředitelstvím NPÚ. Od roku 2005 do roku 2010 pracovala jako externí průvodkyně na zámku Humprecht, v letech 2008 – 2011 na jihočeské Červené Lhotě a od roku 2009 do roku 2013 na Hrubém Rohozci. Od 1. 1. 2013 byla kastelánkou na hradě Grabštejn. Během sedmi let se jí zde podařilo rozšířit a vybudovat nové prohlídkové okruhy, založit tradici adventních, velikonočních, ale také stavebně-historických prohlídek, dokončila projekty stavební obnovy, pod jejím vedením byl Grabštejn jedním z hlavních pilířů clam-gallasovského roku v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů (2019) a také centrem celostátní Hradozámecké noci. Spolu s kolegy vydala monografii o Grabštejně, přednášela o jeho stavebně-historickém vývoji jak odborné, tak laické veřejnosti. Na základě výborných pracovních výsledků byla generální ředitelkou NPÚ od 1.3.2021 jmenována kastelánkou státního zámku Náchod.