Symbolické odhalení sochy svatého Jana Nepomuckého na Zámeckém kopci v Náchodě

Symbolické odhalení sochy svatého Jana Nepomuckého

Dne 15.9. byla na Zámeckém kopci v Náchodě v rámci projektu „NPÚ, SZ Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce" symbolicky odhalena socha sv. Jana Nepomuckého ředitelem ÚPS Milošem Kadlecem, starostou a místostarosty města Náchod Janem Birke, Janem Čtvrtečkou, Pavlou Maršíkovou, Františkem Majerem a také zástupcem generálního dodavatele Petrem Skřivánkem (GARDENLINE, s.r.o.).

Součástí tohoto slavnostního aktu byla celková prohlídka kopce, na němž finišují ukončovací práce. Zpřístupnění kopce návštěvníkům je plánováno na prosinec.

Od počátku příprav a tvorby projektové dokumentace obnovy Zámeckého kopce platila dohoda mezi Národním památkovým ústavem a městem Náchod, že během stavebních prací dojde k restaurování pískovcového podstavce včetně základové platformy poblíž spodní části zámeckého schodiště s cílem navrátit do těchto míst věrnou kopii původní barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, jehož kamenný originál z r. 1742 (na paměť osvobození od Prusů po prohrané válce o Slezsko) byl v roce 1954 poničen vandaly. Z původní sochy se dochovala pouze hlava, která je uložena v depozitáři Muzea Náchodska. Dle tohoto fragmentu nechalo město Náchod v roce 2015 vytvořit repliku sochy, jejímiž autory byli Jindřich Roubíček a Lucie Truněčková. Socha sv. J. Nepomuckého se liší od ostatních zpodobnění tohoto světce tím, že drží v náručí Staroboleslavské Palladium. Podstavec pro sochu byl zrestaurován panem Jaroslavem Vrbatou. Socha byla pod dohledem restaurátora transportována z prostor náchodské radnice přímo na původní podstavec na Zámeckém kopci na konci července a následně osazena a ukotvena k původnímu podstavci. Vzhledem ke své světlejší barevnosti byla barevně sjednocena a ochráněna proti vodě.

(Za fotografii a podklady děkujeme MěÚ Náchod)