Obora a Vojenský hřbitov v Náchodě

Jen pár desítek metrů od hlavní brány náchodského zámku žijí v oboře daňci a mufloni.

O tom, že hnědí medvědi Ludvík a Dáša nejsou jediní nevšední zástupci zvířecí říše na náchodském zámku, se návštěvníci mohou přesvědčit pouhých několik desítek metrů od vstupu do objektu. Na začátku lipové Aleje Kateřiny Zaháňské byla v areálu dřívějšího letního kina zřízena obora s daňky a muflony. Vysoká zvěř (daněk skvrnitý a muflon obecný) má k dispozici rozsáhlou částečně zalesněnou plochu o rozloze 2,5 ha. K vidění jsou zde starší kusy s mohutným parožím i roztomilá mláďátka - dančata a muflončata.

Když se vydáte alejí dál, dojdete až k vojenskému hřbitovu, který se nachází přibližně 900 m od náchodského zámku.

Vojenský hřbitov byl založen roku 1867 na západním okraji zámeckého parku v aleji na místě staršího pohřebiště s ostatky vojáků zemřelých roku 1762 za sedmileté války (dnes toto místo připomíná Bílý kříž nacházející se před vstupem na samotný hřbitov). Slavnostní vysvěcení proběhlo 26. června 1870. Hřbitov je dnes chráněn jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

Hřbitov má dvě části:

- větší, kde se nachází hroby vojáků, romantická zřícenina kaple, ale také hroby starší generace rodiny Schaumburg-Lippe: František Josef, Bathildis a Vilém.

- menší, která byla zřejmě plánována pro členy knížecí rodiny, pochováni jsou tam ale pouze čtyři členové mladších generací: Bedřich ze Schaumburg-Lippe (pochován 1945), jeho první manželka Luisa Karolína (pochována 1906), jeho syn z druhého manželství Leopold (pochován 2006) a Bedřichův vnuk Waldemar (pochován 2020).