Dvořákův festival - koncert na náchodském zámku

Koncert pod záštitou města Náchod, II. nádvoří náchodského zámku.

Prodej vstupenek v pokladně zámku nebo v Městském informačním centru Náchod na Masarykově náměstí od 3. června.