Větší pohodlí pro návštěvníky, obnova interiérů, bohatý kulturní program, připomenutí rodu Harrachů – sezona na hradech a zámcích Královéhradecka začíná 1. dubna

Větší pohodlí pro návštěvníky, obnova interiérů, bohatý kulturní program, připomenutí rodu Harrachů – sezona na hradech a zámcích Královéhradecka začíná 1. dubna

„Na Královéhradecku nám silně rezonuje odkaz Harrachů, proto návštěvnickou sezonu slavnostně zahájíme právě na Hrádku u Nechanic. Zde také pokřtíme publikaci, která se tomuto rodu věnuje. Harrachy budeme ale připomínat také kulturními akcemi na Opočně a samozřejmě na Kuksu, protože i zde máme rodové vazby. Na sezonu jsou na Královéhradecku připraveny všechny objekty a jsem rád, že se po covidových letech vracíme i ke kulturním akcím v plném rozsahu, máme připraveny tematické prohlídky, rozšířili jsme nabídky pro rodiny s dětmi, návštěvníkům otevřeme upravené parky a zahrady. Osobně – a jistě nejenom já – se velmi těším na procházku rozkvetlým Zámeckým kopcem v Náchodě, kde se také chystají speciální prohlídky,“ zve k návštěvě památek Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově.

Zámek Hrádek u Nechanic je letos, shodně jako Janovice u Rýmařova, stěžejním objektem roku Harrachů. V sobotu 1. dubna otevře zámek návštěvníkům své brány, premiérově zde bude v prodeji nová publikace Harrachové. Vznešenost zavazuje. Harrachy a jejich odkaz bude správa zámku připomínat celý rok, a to nejenom speciálními prohlídkami, kulturními akcemi, ale také přednáškami či doplněním expozice o nové a restaurované předměty. Jedním z hlavních výstupů projektu je obnova vybrané části hostinských pokojů v 1. patře západního křídla zámku – na základě akvarelů a zámecké kroniky probíhá reinstalace těchto místností tak, aby co nejvíce odpovídaly původnímu vybavení zámku z druhé poloviny 19. století.  Největší proměnou projde tzv. půlkruhová ložnice, kde se obnoví původní dřevěné obložení stěn. Nové budou v několika místnostech také látkové tapety nebo dřevěné podlahy. Zásadní změnou projde lovecký pokoj, v němž se bude připomínat dosud zcela opomíjený poslední šlechtický majitel z rodu Harrachů, Jan Antonín. Obnova bude veřejnosti během roku představována, v závěru roku bude vydána monografie o zámku.

V roce 2021 byla představena rozsáhlá reinstalace interiérů náchodského zámku, na niž navázala letošní částečná reinstalace ložnice knížete Ottavia II. Piccolomini, kam byla přesunuta tapiserie z lovecké šatny. Díky této úpravě došlo ke sjednocení cenného souboru nástěnných koberců s názvem Život na venkovském sídle. Úpravami prošel také kabinet kněžny Anny Viktorie Piccolomini, kam byla instalována menší barokní obrazárna, a vstupní schodiště. Návštěvnickou celoroční premiéru, a to i z pohledu údržby, bude mít Zámecký kopec, kde správa zámku plánuje interaktivní prohlídky na 1. máje a komentované prohlídky ve vybraných termínech. Od března se na zámku pokračuje v sanaci havarijního stavu střešní konstrukce Piccolominsko – Kuronského traktu, v plánu je oprava návštěvnických toalet, dooprava podlah jižního křídla I. patra, plánována je i výmalba hlavního prohlídkového okruhu (nyní zde probíhají průzkumné sondy), v plánu je také vybudování toalet v objektu lesárna.

Od 1. dubna se státní zámek Opočno otevře návštěvnické veřejnosti v běžném rozsahu a budou přístupná obě zámecká patra. Prohlídkové okruhy se prozatím nebudou měnit ani v návaznosti na rozhodnutí soudu o navrácení části mobiliáře rodině Colloredo-Mannsfeldů. V rozsudku je uvedeno zhruba 250 nesporných věcí, které budou postupně nahrazovány, aby byly připraveny k případnému transportu. Největší změny se týkají obrazáren zámku, kde budou obrazy postupně nahrazeny reprinty – a vstupního schodiště, kde se na nové podobě instalace bude pracovat, pokud nedojde k domluvě o výpůjčce dotčených předmětů s majiteli. Zároveň se pracuje na podání Dovolání u Nejvyššího soudu ČR.

Návštěvníci zámku mohou od letoška nově využít občerstvení v nádvoří zámku, novinkou je také chystaný dětský den v zámeckém parku. Od ledna pokračuje sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku. Zámecký park bude otevřen již od 22.3., zámek tak po dohodě s MěÚ Opočno chce zmírnit zhoršenou dopravní situaci způsobenou rekonstrukcí hráze rybníku Broumar.

Správa zámku Ratibořice poupravila dětské prohlídky s komtesou Hortensií, které budou letos nabídnuty v červenci, rozšířeného pojetí se dočká i vyhledávaná a oblíbená akce „Za Babičkou“, která bude realizována navíc i ve vybraných termínech v září. Od 7. dubna budou Ratibořice velikonočně nazdobeny, 15. dubna připomene správa zámku Mezinárodní den památek a sídel rozšířenou prohlídkou Příběh zámku a zámek příběhů pro ty, kteří se chtějí dozvědět i málo známé příběhy z ratibořického zámku a podzámčí. Součástí vyprávění bude připomenutí 210. výročí diplomatických jednání v Ratibořicích v roce 1813, která vedla k uzavření spojenectví protinapoleonské koalice a následně ke vzniku tzv. Svaté aliance.

Hospitál Kuks vstupuje do sezony s rozšířenou péčí o návštěvníky – nově se turisté mohou těšit na kávový koutek s posezením u bylinkářství na nádvoří, v létě plánuje správa hospitálu pravidelnou projekci filmového dokumentu ze 70. let minulého století o životě v hospitálu. Byly vytvořeny interaktivní pracovní listy pro organizované žákovské skupiny, v rámci roku Harrachů chystají zaměstnanci hospitálu reprint publikace Hrabě Swéerts-Šporck a jeho hospodářské zásady, který bude možno zakoupit. Od dubna do října mohou návštěvníci obdivovat nově zpřístupněné sklepení hospitálu, kde bude umístěna výstava Konojedská preludia. Ta se bude věnovat klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.    

Plánované akce na královéhradeckých objektech naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Projekt Po stopách šlechtických rodů letos připomíná odkaz Harrachů. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a dalšími vědeckými a paměťovými institucemi. Do letošního ročníku se na Královéhradecku zapojil zámek Hrádek u Nechanic, zámek Opočno a hospitál Kuks. Více o projektu na https://npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/90194-harrachove-vznesenost-zavazuje

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany