Harrachové – vznešenost zavazuje

1. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Proč rod Harrachů? Letos uplyne 400 let od nástupu Arnošta Vojtěcha z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec a zároveň 400 let od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtem z Valdštejna.

Připomeneme také 70 let od zpřístupnění zámku Hrádek u Nechanic veřejnosti. Právě toto letní lovecké a reprezentační sídlo Harrachů v Čechách a také státní zámek Janovice u Rýmařova jsou hlavními objekty 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů Národního památkového ústavu tentokrát s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje.


Co vás zajímá?

Kalendář akcí

Slavnostní zahájení projektu v Harrachově

Výstupy projektu Harrachové – vznešenost zavazuje


Aristokratický rod Harrachů

Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody naší historie. Zastávali vysoké posty v církvi, u císařského dvora, v zemské správě, armádě i diplomacii. Byli průkopníky nejen v lyžování, ale také v lesním hospodaření, sklářství, zemědělství a včelařství. Zasloužili se o lepší sociální péči, zapojili se do kulturního dění, byli významnými mecenáši.

Stručná historie rodu

Aristokratický rod hrabat Harrachů zanechal v českých dějinách hlubokou stopu. Jeho členové se od 17. století prosadili jako vynikající diplomaté a vídeňský dvůr je zpravidla vysoce oceňoval. Jejich mimořádné politické nasazení trvalo až do 18. století.  V té době stáli na pozicích zemského vlastenectví a snažili se bránit práva Českého království. Výsledek těchto snah ovšem nebyl příliš výrazný. Musíme si ale uvědomit, že i tyto aktivity později přispěly k národnímu obrození.

Na vídeňskou centralizaci reagovali Harrachové zpravidla ústupem z politických pozic a stále víc se zaměřovali na  vlastní hospodářskou činnost. Do politické sféry se pak na čas vrátili v 19. století, kdy byli opakovaně zvoleni do zemského sněmu, kde zastávali konzervativní pozice. Těšili se velké popularitě i vážnosti. Hlava rodu přirozeně vždy vstoupila do předlitavského parlamentu, kde také hájili české pozice. Po I. světové válce z politické scény ustoupili a do konce jejich českého působení se na ni již nevrátili.

V druhé čtvrtině 19. století se stále víc přikláněli k českému národnímu obrození, a to zejména za Františka Arnošta a především Jana Nepomuka Harracha, který se zařadil mezi největší vlastence v řadách české aristokracie.

Arnošt Vojtěch z Harrachu František Arnošt Harrach Jan Nepomuk Harrach

Harrachovské hospodaření mělo vysokou úroveň, nezřídka přinášelo průkopnické činy. Lesní hospodaření, sklářství, zemědělství, včelařství jsou toho dokladem. Jedním z důvodů jejich popularity bylo jejich silné sociální cítění. Reformy provedené Aloisem Tomášem Raimundem, posléze Arnoštem Quidem, Františkem Arnoštem a Janem Nepomukem daleko překračují rámec dobových zvyklostí. Dobré hospodaření umožnilo nejen lepší sociální péči, ale také mecenášství. Dokladem toho je řada kostelů. Harrachové se podíleli na činnosti předních hospodářských a kulturních institucí (různé hospodářské jednoty, Matice česká, Muzeum království Českého, Národní divadlo, Moderní galerie). Zapomínat nesmíme ani na průkopnickou podporu turistiky a lyžování nebo jejich zájem o novinky ve stravování.

Navštivte státní zámek Hrádek u Nechanic v rámci dokumentárního cyklu Skryté skvosty


Věděli jste?

Kdo je "dáma v kočáře"?

Vizuál projektu vychází z olejomalby L. Grünlera (cca 1850), která zachycuje Annu hraběnku z Harrachu, rozenou Lobkowiczovou, manželku Františka Arnošta hraběte z Harrachu. Hraběnka Anna se projíždí před zámkem Hrádek u Nechanic, o jehož výstavbu se i se svým chotěm významně zasloužila.

Obraz je vystaven v ložnici hraběnky na Hrádku u Nechanic (prohlídkový okruh Osobní život šlechty) a patří do sbírek Národního památkového ústavu.  

Chcete si přečíst více ze života Harrachů? Zde můžete.

Zapojená pracoviště Národního památkového ústavu

Další zapojené instituce a subjekty

Věděli jste?

Jak vzniklo logo projektu?

Logo je výtvarná variace hmotového členění středové věže zámku Hrádek u Nechanic. Do plochy erbu je v horní části vepsáno velké centrální okno, do dolní části vstup.

V celku vidíme iniciálu H.

 

Poděkování

Národní památkový ústav děkuje všem, kteří se podílí na zdárném průběhu letošního projektu věnovaného Harrachům. Zvláštní poděkování patří panu PaedDr. Janu Luštincovi, emeritnímu řediteli Krkonošského muzea v Jilemnici; přednímu odborníkovi, badateli a autorovi mnoha publikací věnovaných harrachovské problematice.

Kalendář akcí

Leden

26. 1., NPÚSklárna a minipivovar Novosad & syn Harrachov s.r.o

Slavnostní zahájení projektu Po stopách šlechtických rodů 2023: Harrachové – vznešenost zavazuje a otevření expozice k Roku Harrachů v muzeu skla.

Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody, hráli zásadní roli v našich dějinách jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství.

Jedním z velkých odkazů tohoto rodu je i jejich propojení se sklářstvím, slavnostní zahájení projektu a otevření expozice k Roku Harrachů se proto koná v prostorách proslulých harrachovských skláren.

Únor

13. 2. 4. 9., ÚOP v Liberci

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci (vernisáž 2. 5. 29. 5.) a na státním zámku Frýdlant (výstava 1. 6. 4. 9.).


28. 2., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Beseda s autorem knihy Lokálka, dějiny dráhy Jilemnice (Martinice) - Rokytnice nad Jizerou PaedDr. Janem Luštincem a hosty.

Hlavním iniciátorem stavby byl Jan hrabě Harrach, později prezident akciové společnosti této zajímavé dráhy.

Březen

9. 3., Městská knihovna Špindlerův Mlýn,  od 16 hodin

Přednáška Jan Nepomuk hrabě Harrach: Turistika a lyžování. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec.


14. 3., Městská knihovna Česká Lípa

Přednáška Jan hrabě Harrach a jeho nejbližší potomci. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec. 


16. 3., Městské muzeum v Jaroměři

Přednáška Zámek Hrádek u Nechanic – kousek Anglie ve východních Čechách. 

Přednáška kastelána zámku Mgr. Martina Rejmana v rámci přednáškového cyklu Mezi řádky. Pořadatelem je ÚOP v Josefově.


28. 3., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin.

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Kariéra Otty Bedřicha hraběte Harracha v době třicetileté války. Přednáší Ondřej Capoušek.


Do 4. 9., ÚOP v Liberci

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci (vernisáž 2. 5. 29. 5.) a na státním zámku Frýdlant (výstava 1. 6. 4. 9.).

Duben

1. 4., státní zámek Hrádek u Nechanic

Slavnostní zahájení sezony, projektu Po stopách šlechtických rodů 2023 a křest nové publikace o rodu Harrachů.

Prohlídky základní trasy s velikonoční výzdobou za asistence kostýmovaných kustodů, nahlédnutí do obnovovaných hostinských pokojů, v případě příznivých klimatických podmínek prohlídky věže.

Křest nové publikace o rodu Harrachů s autogramiádou autorů a další doprovodný program. Otevřena bude také zámecká kavárna.


1. 4., zámek Kunín, od 16 hodin

Křeslo pro hosta. Debata s panem Václavem Macháčkem-Riegerem, pravnukem Františka Palackého, u příležitosti 200. výročí Palackého návštěvy na zámku v Kuníně a odchodu do Prahy.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz

 


1. – 2. 4., zámek Kunín

Slavnostní zahájení zámecké sezóny. Prohlídky pokojů zámku a setkání s jeho ikonou hraběnkou Marií Walburgou a její matkou Rebekou z Harrachu.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


1. 4. – 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


2. – 10. 4., státní zámek Hrádek u Nechanic

Velikonoce na Hrádku. Velikonočně vyzdobené reprezentační pokoje obohacené o výstavu kraslic.


5. 4., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


12. 4., zámek Kunín, od 18 hodin

MOZART: koncert špičkového hudebního souboru Polish Basset Horn Ensemble v rámci Hudebních výletů 2023 a u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


14. 4., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál

Beseda s autory knihy Harrachové – Vznešenost zavazuje. Autoři publikace: PaedDr. Jan Luštinec, Mgr. Petr Nosek a Mgr. Adam Rejha.


15. 4., Horní Branná – kostel sv. Mikuláše a hrobka rodu Harrachů, od 16 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor.

Vystoupí Tří generační sborBohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


19. 4., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


22. 4., Harrachové – „Vznešenost zavazuje“: komentovaná procházka Vídní po stopách Harrachů

Sraz ve 12.30 u českého kostela Nejsvětějšího Vykupitele, Rennweg 63, Vídeň III., možnost připojení na Freyung – pasáž Ferstel, vedle Palais Harrach, Vídeň I. u tamních kaváren ve 14.10 hod.

Organizuje Klub česko-slovenských turistů v Rakousku; spolupracuje spolek Slovanská Beseda a podporuje Jednota sv. Metoděje, spolek České srdce, Hotel Pošta a Velvyslanectví České republiky ve Vídni; na pozvání KČT provází PaeDr. Jan Luštinec.

Akce se koná pod záštitou velvyslance České republiky v Rakousku Jiřího Šitlera.


23. 4., zámek Kunín

C. K. vojenský den. Setkání uniformovaných vojáků k poctě polního maršála Eduarda svobodného pána von Böhm-Ermolli. Vernisáž výstavy.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


25. 4., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00–18:30

Hovory s kastelány – Hrádek u Nechanic. Přednáší Mgr. Martin Rejman, kastelán zámku Hrádek u Nechanic.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


26. 4., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Navzdory osudu: Vzestupy a pády rodu Harrachů v 17. století (Arnošt Vojtěch a Ferdinand Bonaventura z Harrachu). Přednáší Mgr. Petr Nosek, zástupce kastelána zámku Hrádek u Nechanic.


27. 4., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška Jan hrabě Harrach a rozvoj turistiky a lyžování. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik a přední odborník na harrachovskou problematiku. www.npu.cz/cs/uop-liberec


29. 4. – 8. 5., státní zámek Hrádek u Nechanic

Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květinová výstava na hlavních prohlídkových trasách.


Do 4. 9., ÚOP v Liberci

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci (vernisáž 2. 5. 29. 5.) a na státním zámku Frýdlant (výstava 1. 6. 4. 9.).

Květen

1. 5. – 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


2. – 29. 5.,  Krajská vědecká knihovna v Liberci

Výstava k výtvarnému projektu pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Od 2. května do 29. května si můžete v Krajské vědecké knihovně v Liberci prohlédnout vernisáž výtvarných děl od žáků ze základních i středních škol z Libereckého kraje, která je výsledkem výtvarně historického projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který pořádá liberecký Národní památkový ústav od února 2023. Osloveny byly školy celého Libereckého kraje. Celkem se zapojilo přes 20 škol napříč okresy, ale také jednotlivci. Vybráno bylo přes 250 výtvarných děl rozmanitých technik.

ÚOP v Liberci


3. 5., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


4. 5., ÚOP v Josefově

Přednáška Moderní dokumentační metody a jejich využití na příkladu dokumentace interiéru SZ Hrádek u Nechanic a dalších památek. Přednáší Mgr. Marek Pacák, památkář ÚOP v Josefově.


4. 5. – 19. 6., Zámek Lomnice nad Popelkou

Výstava k projektu: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rokem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.npu.cz/cs/uop-liberec


6. 5., státní zámek Sychrov

Harrachové a Rohanové a hudba přelomu 19. a 20. století. Přednáška spojená s koncertem.

Přednáší PhDr. Miloš Kadlec; soprán: Zdena Kloubová, klavírní doprovod: Ahmad Hedar. Na programu budou díla A. Dvořáka, J. B. Foerstera, Z. Fibicha, V. Nováka. 


Do 8. 5., státní zámek Hrádek u Nechanic

Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květinová výstava na hlavních prohlídkových trasách.


9. 5., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), od 17:00

Přednáška Harrachovské hospodářské dvory. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP středních Čech.


9. 5., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: František Arnošt hrabě Harrach: Aristokrat, stavebník, podnikatel a cestovatel v kontextu dějin 19. století. Přednáší PhDr. Filip Binder, historik Historického ústavu AV ČR.


11. 5., Městská knihovna Vysoké na Jizerou

Beseda s PaedDr. Janem Luštincem, spoluautorem knihy Harrachové. Vznešenost zavazuje. O nově vyšlé publikaci a o projektu Harrachové – vznešenost zavazuje pohovoří emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici a přední odborník na rod Harrachů.


13. 5., Rokytnice nad Jizerou – kostel sv. Michaela, od 17 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Slovem provede PaedDr. Jan Luštinec.

Vystoupí Tří generační sborBohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


17. 5., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


20. 5., státní zámek Janovice u Rýmařova

Požehnání aleje nově vysazené u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje. Tisková konference k představení projektu. Koncert pro veřejnost.


20. 5., státní zámek Opočno – Harrachovské letohrádky

První zámecký dětský den, který přenese děti, jejich rodiče i prarodiče do období raného baroka a vyzkouší si různé disciplíny na stanovištích zaměřených na období poloviny 17. století, kdy v zámeckém parku vznikl letohrádek, který k zábavám šlechty i šlechtických dětí sloužil. 


21. 5., státní hrad Šternberk

Zábavné kratochvíle rodu Harrachů – lukostřelba. Ve spolupráci s oddílem lukostřelby UP Olomouc nabídneme možnost vyzkoušet si tento tradiční sport na našem hradě pod vedením zkušených instruktorů. 


23. 5., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Poslední Harrachové u nás (Jan, Otto a Antonín z Harrachu). Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik.


23. 5., Liberec – kostel sv. Antonína Velikého, od 19 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Přednes Václav Helšus, slovem zahájí rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a arciděkan P. Radek Jurnečka.

Vystoupí Tří generační sborBohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


25. 5. – 16. 7., Květná zahrada v Kroměříži 

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů

Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


26. 8 – 28. 5., státní zámek Hrádek u Nechanic

Kultura pod hvězdami. Letní kulturní open air.


27. 5., město Harrachov, KC Kino od 18 hodin

Přednáška PaedDr. Jana Luštince – Hrabě Harrach a Krkonoše. V tento den Vás nemine vstup zdarma do Muzea skla a Ski muzea pod heslem: Harrachové. )


28. 5., Hejnice – chrám Navštívení Panny Marie, Od 15:30 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů – Zpívání o ctnosti, vznešenosti, naději a lásce. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor.

Vystoupí Tří generační sborBohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


30. 5., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00–18:30

Hovory s kastelány – Janovice u Rýmařova. Přednáší Mgr. Markéta Janáková, kastelánka zámku Janovice u Rýmařova.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


31. 5., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.

Červen

1. 6. – 4. 9., státní hrad a zámek Frýdlant

Výstava: Harrachové očima žáků na Frýdlantu. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.npu.cz/cs/uop-liberec


2. – 30. 6., Galerie V Kotelně, Společenský dům Jilm, Jilemnice

Výstava: Harrachové očima žáků v Jilemnici. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.npu.cz/cs/uop-liberec


3. 6., „Slovanská beseda“, Drachengasse 3, 1010 Vídeň, v 17 hodin

Slavnostní koncert na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka hraběte Harracha. 

Moderuje muzikolog Viktor Velek. Pořádá Českoslovanský zpěvácký spolek LUMÍR a Tamburašský spolek ADRIA. Podporuje České srdce, česko-slovenská sociální péče v Rakousku. Mediální podpora projektu – Vídeňské svobodné listy.

Akce se koná pod záštitou velvyslance České republiky v Rakousku Jiřího Šitlera.


4. 6., zámek Kunín

Den dětí. Odpolední oblíbené kostýmované prohlídky pro děti s dětskými průvodci.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


 5. – 8. 6., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hudební festival Romantický Hrádek – pocta Josephu Haydnovi. Pětadvacátý ročník festivalu klasické a romantické hudby. Díla hudebních mistrů v podání našich významných koncertních umělců. Milovníci klasické a romantické hudby si je mohou poslechnout ve Zlatém sále zámku. Vystoupí Jana Veberová a Martin Peschík, Klasické dechové trio, Marek Kozák a Dvořákovo klavírní kvarteto. Více info ZDE.


8. 6., Společenský dům Jilm v Jilemnici, od 18 hodin

Slavnostní vernisáž výstavy Děti památkám, památky dětem. Rok s šlechtickým rodem Harrachů. Slavnostní předání cen s vernisáží výstavy, o hudební vložku se postarají žáci ze Základní umělecké školy v Jilemnici. 

www.npu.cz/cs/uop-liberec


9. 6., zámek Kunín

Setkání rodiny Harrachů. Návštěva 80 příslušníků rodu z celé Evropy, prohlídka zámku, slavnostní koncert v kostele.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


9. – 11. 6., Muzeum Velké Meziříčí

Setkání zástupců rodu Harrachů na zámku ve Velkém Meziříčí.


13. 6., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hrádkem křížem krážem. Speciální prohlídky nepřístupnými prostory včetně nahlédnutí do obnovovaných hostinských pokojů k poctě položení základního kamene.


14. 6., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


17. 6., Harrachovská hrobka Horní Branná, prohlídky od 14, 15 a 16 hodin

Zpřístupnění hrobky s komentovanou prohlídkou.


17. 6., Město Jilemnice

Přivítání hraběte Harracha a jeho družiny v Jilemnici. Příjezd hraběte Harracha do Jilemnice parním vlakem z Martinic v Krkonoších, sborové přivítání; kostýmovaný historický průvod v čele s bryčkou, která poveze hraběte Harracha na Masarykovo náměstí; řemeslné tržiště na náměstí – představení jilemnických spolků a řemesel (Sokol, Český krkonošský spolek SKI, školy, dále kováři, košíkáři, hrnčíři a další), dobové občerstvení; slavnostní přivítání hraběte v zámku a komentovaná prohlídka expozice věnované rodu Harrachů (ve spolupráci s Krkonošským muzeem Jilemnice).

Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci se Spolkem železniční historie Martinice v Krkonoších. 


17.6. – 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.


17. 6., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Zámek, od 17 hodin

Zámecký večer.


do 19. 6., Zámek Lomnice nad Popelkou

Výstava k projektu: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rokem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.npu.cz/cs/uop-liberec


20. 6. – 31. 8., státní hrad Grabštejn

Výstava: Harrachové očima žáků na Grabštejně. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rokem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.npu.cz/cs/uop-liberec


27. 6., Collegium Bohemicum, o.p.s.

Komentovaná prohlídka Po stopách rodu Harrachů ve výstavě Naši Němci. Provází Mgr. Jan Vondrouš, historik, politolog a pracovník o.p.s. Collegium Bohemicum, která spravuje jedinečnou výstavu mapující život německy mluvícího obyvatelstva v Čechách.


28. 6., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


28. 6., státní zámek Konopiště, od 18 hodin

Zádušní mše k výročí sarajevského atentátu a výstava fotografií „Cestou na radnici a zpět vstříc osudu v autě hraběte Harracha.“


Do 16. 7., Květná zahrada v Kroměříži 

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů

Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


do 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.

Červenec

červenec – srpen 2023, státní zámek Duchcov

Výstava Valdštejnové a Harrachové. Drobná panelová výstava o spojení duchcovských Valdštejnů s Harrachy. 


1. – 2. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


1. 7. – 27. 8., Městské muzeum Rýmařov (Galerie Pranýř)

Výstava Janovičtí Harrachové. Výstava složená ze sbírkových předmětů muzea. 


1. 7. – 30. 9., Městské muzeum Rýmařov (Náměstí Míru v Rýmařově)

Panelová výstava o rodu Harrachů.


3. 7., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hrádkem křížem krážem. Speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor včetně obnovovaných hostinských pokojů u příležitosti výročí bitvy u Hradce Králové.


5. – 6. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


7. – 9. 7., Sklárna a minipivovar Novosad & syn Harrachov s.r.o.

Víkend hrabat Harrachů ve sklárně.  Akce bude zahájena  7. 7. v 11.00 hodin majitelem sklárny, po celý víkend budou probíhat rozšířené prohlídky s průvodcem do ruční výroby skla a historické brusírny. Otevřena bude i tvořivá dílna pro malé i velké v budově muzea skla, během víkendu se budou střídat také vystoupení kapel, nachystána je přednáška o rodu Harrachů i „pan hrabě“ s chotí v kostýmu.

Více na  www.facebook.com/sklarnaharrachov 


8. 7., kostel sv. Václava, mučedníka v Harrachově, od 16.00 hodin

Chrámová hudba se spojí s příběhy a odkazem rodu Harrachů. Příběhy rodu Harrachů propojené sborovou a varhanní hudbou. Vystoupí sbor Aurea Rosa U3V Technické univerzity v Liberci pod vedením Jany Konvalinkové. Průvodní slovo Jan Luštinec. Vstupné dobrovolné. 


8. – 9. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


12. 7., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


15. 7., státní hrad Grabštejn

Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach.


15. – 16. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


Do 16. 7., Květná zahrada v Kroměříži 

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů

Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


22. – 23. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


26. 7., státní zámek Konopiště

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


29. 7., státní hrad Grabštejn

Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach.


 29. 7., státní zámek Opočno

Třicetiletá válka na Opočně. Noční prohlídky na téma třicetileté války a raně barokní módy. Zámecké prostory se budou procházet v rámci akce volně a budou zde doprovodné texty akcentující svazek mezi posledním Trčkou z Lípy a Maxmiliány z Harrachu.


29. 7., Jilemnice – kostel sv. Vavřince, od 16 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Slovem provede PaedDr. Jan Luštinec.

Vystoupí Tří generační sborBohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


29. – 30. 7., zámek Vyklantice

Zpřístupnění zámku veřejnosti. Během komentovaných prohlídek zámku navštívíte muzeum, malou galerii akademického malíře Petra Hampla a také kostel sv. Jana Nepomuckého. Zámkem Vás provede majitel JUDr. Pavel Liška, který zámek již 30 let rekonstruuje.

Prohlídky v jiném termínu je možno předem domluvit na tel. čísle 777 346 404.


30. 7., Město Harrachov, od 14 hodin

Slavnost u Harrachovských rybníčků. Stezka s pohádkovými postavami, soutěže pro děti s odměnou. Chybět nebude také grilování ryb s doprovodnou hudbou.


do 31. 8., státní hrad Grabštejn

Výstava: Harrachové očima žáků na Grabštejně. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

ÚOP v Liberci


Do  4. 9., státní hrad a zámek Frýdlant

Výstava: Harrachové očima žáků na Frýdlantu. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rokem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

ÚOP v Liberci


do 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

Srpen

červenec – srpen 2023, státní zámek Duchcov

Výstava Valdštejnové a Harrachové. Drobná panelová výstava o spojení duchcovských Valdštejnů s Harrachy. 


4. 8 – 31. 10., státní zámek Janovice u Rýmařova

Výstava Janovice za Harrachů – zámek, panství, krajina:

 • 4. 8. vernisáž výstavy
 • 5. 8. – 31. 10. výstava

Výstava, která se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny. Názorně budou prezentovány dosavadní výsledky archeologického, archivního a stavebněhistorického bádání odhalující nejen stavební proměny zámku, ale rovněž změny využití jednotlivých prostor (včetně podkroví) tří zámeckých křídel, reagující také na požadavky chodu někdejšího hospodářství. Výstava připomene významné osobnosti z řad harrachovských majitelů uváděného panství, jako byl například význačný diplomat a vizionářský podnikatel Ferdinand II. Bonaventura Harrach. Nejenže inicioval zásadní přestavbu zámku v 60. letech 18. století, ale stál také u ekonomického rozvoje panství. Prostřednictvím hospodářských dějin Rýmařovska se výstava pokusí nastínit utváření kulturní krajiny zdejšího regionu.

www.npu.cz/cs/uop-ostrava


1. 8. – 17. 9.,  Státní zámek Manětín (Oranžerie)

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. 

www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


5. 8., Liberec – Poutní kostel Panny Marie U Obrázku, od 16 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Zpívání a povídání o ctnosti, vznešenosti, horách a životě v klínu hor. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Zpívání a povídání o ctnosti, vznešenosti, horách a životě v klínu hor.

Vystoupí Tří generační sborBohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


5. 8., Ozubnicová trať Tanvald – Kořenov – Harrachov

Modelářská sobota na Zubačce: Jízda v rámci projektu Harrachové – vznešenost zavazuje a 60. výročí od obnovení provozu železnice Kořenov-Harrachov. 

Modelářská sobota na Zubačce je tradiční jízda Zubačky, v rámci které jsou ve výtopně v Kořenově vystaveny železniční modely a modelová kolejiště, jezdí zvláštní vlaky Zubačky mezi Tanvaldem a Kořenovem a historické vlaky mezi Kořenovem a Harrachovem. 

www.harrachov.cz


5. – 6. 8., zámek Kunín

Harrachovské slavnosti. Kostýmované prohlídky a férie v pokojích zámku v zámeckém parku.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


5. – 11. 8., zámek Kunín

Letní škola interpretace staré hudby. 10. jubilejní setkání špičkových interpretů a studentů z celého světa na zámku, hudba rodiny Harrachů, cyklus koncertů, hudební ukázky v průběhu prohlídek zámku.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


8. – 13. 8., Zámek Náměšť na Hané

Květiny pro zámeckou paní aneb růže pro hraběnku Marii Rózu Harrachovou. Květinová výstava. 


9. 8., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


12. 8., státní hrad Grabštejn

Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach.


12. 8., Kostel sv. Vavřince v Jilemnici, od 19:00 hodin

Koncert hudby doby hrabat Harrachů. Pořádá Svatovařinecký chrámový sbor a Římskokatolická farnost Jilemnice. Záštitu nad koncertem převzala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje paní Květa Vinklátová. Vystoupí: Věra Poláchová – zpěv, Markéta Doubravská – harfa, Daniela Vrbasová – flétna, Pavel Jeníček – trubka, Petr Tomeš - varhany a klávesy. Koncert finančně podpořilo město Jilemnice a podnik Devro. 


15. 8., kostel sv. Vavřince v Jilemnici, od 18 hodin

Slavnostní mše svatá. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Kajnek. Přítomni budou příslušníci rodu Harrachů z naší republiky i z Rakouska. Srdečně zveme k účasti. 


16. 8., státní zámek Hrádek u Nechanic

Divadelní vystoupení – Bílá paní na vdávání.


16. –  20. 8., Rokytnice nad Jizerou

Festival Rokytnice zníHudebně-literární dny v Rokytnici nad Jizerou. V rámci letošního festivalu si připomínáme 100 let od narození Otfrieda Preußlera, jednoho z nejvýznamnějších autorů literatury pro děti 20.století, dále také vzpomínáme 70 let od smrti výjimečného skladatele Sergeje Prokofjeva. Hudební část festivalu věnujeme památce Jana Nepomuka hraběte Harracha, jehož velkorysá podpora literatury a hudby měla zásadní vliv na rozvoj českého kulturního života ve druhé polovině 19. století a dodnes je velkým přínosem pro naše kulturní dědictví.


19. – 20. 8., státní zámek Hrádek u Nechanic

Zámecké slavnosti. Dobový jarmark v nádvoří, v sobotu doprovodný program, po celý víkend kostýmované prohlídky v zámeckých interiérech.


23. 8., státní zámek Konopiště, od 20 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


26. 8., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hrádkozámecká noc. Volné prohlídky reprezentačních pokojů, kostýmovaní průvodci v soukromých apartmánech, prohlídky hostinských pokojů s průvodcem a další doprovodný program. 


26. 8., státní zámek Mnichovo Hradiště

Hradozámecká noc. Valdštejnská kostýmová slavnost tentokrát na počest Albrechta a Maxmiliána z Valdštejna s jejich manželkami z rodu Harrachů. Dětské odpoledne s loutkovým divadelním představením a historickým tancem. Módní přehlídka historických kostýmů. Noční prohlídky se scénkami ze života Valdštejnů v době Albrechta z Valdštejna s chotí Isabelou z Harrachu a Maxmiliána z Valdštejna s chotí Kateřinou z Harrachu. Večerní nasvícení zámku. Slavnostní prezentace restaurovaných portrétů Isabelly z Harrachu a jejího bratra kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu. 


26. 8., státní hrad Nové Hrady

Hradozámecká noc. Večerní hrané prohlídky věnované skromným počátkům později slavného rodu Harrachů. 


26. 8., státní hrad Grabštejn

Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach.


26. 8., zámek Kunín

Hradozámecká noc. Tradiční akce, večerní prohlídky zámkem s programem.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


26. 8., zámek Konopiště

Hradozámecká noc. Tematické večerní prohlídky "Vznešenost zavazuje": prohlídky věnované přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. 


Do 27. 8., Městské muzeum Rýmařov (Galerie Pranýř)

Výstava Janovičtí Harrachové. Výstava složená ze sbírkových předmětů muzea. 


20. 6. – 31. 8., státní hrad Grabštejn

Výstava: Harrachové očima žáků na Grabštejně. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.npu.cz/cs/uop-liberec


Do  4. 9., státní hrad a zámek Frýdlant

Výstava: Harrachové očima žáků na Frýdlantu. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

ÚOP v Liberci


Do 30. 9., Městské muzeum Rýmařov (Náměstí Míru v Rýmařově)

Panelová výstava o rodu Harrachů.


do 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

Září

září – říjen, Muzeum Velké Meziříčí

Výstava věnovaná hraběti Františku Harrachovi. Výstava se bude zabývat životem tohoto významného moravského mecenáše a velkostatkáře. 


1. – 2. 9., Muzeum Velké Meziříčí

Historické slavnosti – Císařské manévry. Slavnosti připomenou dění v roce 1909, kdy se hostitelem vojenských císařských manévrů stal majitel velkomeziříčského panství hrabě František Harrach. 


Do  4. 9., státní hrad a zámek Frýdlant

Výstava: Harrachové očima žáků na Frýdlantu. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje. 

ÚOP v Liberci


6. 9., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


7. 9., Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí Kroměříž

Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Přednášející: Jaromír Tlustý, Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

Pořádá NPÚ ÚOP v Kroměříži v rámci přednáškového cyklu Zahradní kultura v souvislostech.


9. 9., Harrachovská hrobka Horní Branná, prohlídky od 14, 15 a 16 hodin

Zpřístupnění hrobky s komentovanou prohlídkou.


9. –  10. 9., Město Jilemnice

Dny evropského dědictví.

 • sobota (9. 9. 2023):
  • v 10 hodin: slavnostní odhalení restaurovaného sousoší Panny Marie Immaculaty, sv. Marie Magdaleny a sv. Barbory na Masarykově náměstí v Jilemnici
  • cca v 11 hodin: komentovaná prohlídka harrachovské expozice v Krkonošském muzeu, expozicí provede PaedDr. Jan Luštinec. Následovat bude komentovaná prohlídka města s výkladem PaedDr. Jana Luštince – procházka městem po stopách šlechtického rodu Harrachů.
  • od 10 do 16 hodin: pro veřejnost budou otevřeny památky – radnice čp. 82 na Masarykově náměstí s prohlídkou jedinečného opakovacího hodinového stroje, věž základní školy v Komenského ulici čp. 288, tržnice řemesel v bývalém pivovaru čp. 1.
 • neděle (10. 9. 2023):
  • ve 14 hodin speciální komentovaná prohlídka kostela věnovaná zejména době šlechtického rodu Harrachů. Provází PaedDr. Jan Luštinec.

Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci s Římskokatolickou farností-děkanstvím Jilemnice a Krkonošským muzeem Jilemnice.


10. 9., státní zámek Hrádek u Nechanic

Hrádkem křížem krážem. Speciální prohlídky nepřístupnými prostory včetně obnovovaných hostinských pokojů v rámci Dnů evropského dědictví.


10. 9., Kostel sv. Mikuláše ve Světlé pod Ještědem, od 16 hodin

Komponovaný pořad Vznešenost zavazuje – k poctě rodu Harrachů. Herec Václav Helšus vás, jako Jan Nepomuk hrabě Harrach, provede odkazem rodu Harrachů. Svým vyprávěním vám je přiblíží jako ty, kteří v horách podporovali zakládání horských bud, nechali přivézt první lyže, zmodernizovali lesní hospodářství a mnoho dalšího. A také si společně zazpíváme a přidáme nějakou „poudačku“.

Vystoupí sbor Světlohlásek při ZŠ Světlá pod Ještědem a sbor Aurea Rosa U3V TUL. Nastudovaly a řídí Jana Konvalinková a Lenka Lengyelová, klavírní doprovod David Němec.

www.facebook.com/BohemiaChorTUL

www.facebook.com/zpevemspolecne


12. 9., Krkonošské muzeum v Jilemnici

Přednáškový cyklus Zámky Harrachů: Zámek Hrádek u Nechanic a Harrachové. Přednáší Mgr. Martin Rejman, kastelán zámku.


Do 17. 9., Státní zámek Manětín (Oranžerie)

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. 

www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


20. 9., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


21. 9., Collegium Bohemicum, o.p.s.

Komentovaná prohlídka Po stopách rodu Harrachů ve výstavě Naši Němci. Provází Mgr. Jan Vondrouš, historik, politolog a pracovník o.p.s. Collegium Bohemicum, která spravuje jedinečnou výstavu mapující život německy mluvícího obyvatelstva v Čechách. 


21. 9., Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, od 16 hodin

Hudba z foyer – Komponovaný pořad K poctě rodu Harrachů – vznešenost zavazuje. Herec Václav Helšus vás, jako Jan Nepomuk hrabě Harrach, provede odkazem rodu Harrachů. Svým vyprávěním vám je přiblíží jako ty, kteří v horách podporovali zakládání horských bud, nechali přivézt první lyže, zmodernizovali lesní hospodářství a mnoho dalšího. A také si společně zazpíváme a přidáme nějakou „poudačku“.

Vystoupí Bohemia Chór FP TUL, sbor Světlohlásek při ZŠ Světlá pod Ještědem a sbor Aurea Rosa U3V TUL. Nastudovaly a řídí Jana Konvalinková a Lenka Lengyelová, klavírní doprovod David Němec.


24. 9. – 29. 10.,  Kuželna zámku Kunín

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. 

www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


26. 9., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Zámky Harrachů: Zámek Janovice u Rýmařova a Harrachové.

Přednáší Bc. Kristýna Schmidová, zástupkyně kastelánky zámku Janovice u Rýmařova.


27. 9., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 18 hodin

Musica Harrachiana. Koncert barokní hudby především ze sbírky Aloise Tomáše Raimunda z Harrachu (1669-1742). Účinkující: Plaisirs de Musique, Marta Kratochvílová – flétna, Jan Čižmář – loutna.


28. 9. – 8. 10., zámek Kunín

Růže pro paní hraběnku. Tradiční květinová slavnost k poctě hraběnky Walburgy.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


30. 9. – 1. 10.: Harrachovský víkend v Rakousku

Klub česko-slovenských turistů v Rakousku:

 • 30. 9.: Výlet KČT v Rakousku do Brucku/Leitha a Rohrau, návštěva Harrachovského zámku, prohlídka harrachovské obrazárny, slavnostní koncert na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka Harracha v sále zámku. Organizují: Klub česko-slovenských turistů v Rakousku, Českoslovanský zpěvácký spolek LUMÍR a Tamburašský spolek ADRIA za podpory rodiny Waldburg-Zeil a Harrach
 • 1. 10.: Slavnostní mše svatá na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka Harracha v kostele Nejsvětějšího Vykupitele (Erlöserkirche), Rennweg 63, 1030 Wien. Organizují Jednota svatého Metoděje ve Vídni a Česká duchovní služba ve vídeňské arcidiecézi.

Do 30. 9., Městské muzeum Rýmařov (Náměstí Míru v Rýmařově)

Panelová výstava o rodu Harrachů.


do 1. 10., státní zámek Hradec nad Moravicí

Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu.


Do 31. 10., státní zámek Janovice u Rýmařova

Výstava Janovice za Harrachů – zámek, panství, krajina: Výstava, která se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny. Názorně budou prezentovány dosavadní výsledky archeologického, archivního a stavebněhistorického bádání odhalující nejen stavební proměny zámku, ale rovněž změny využití jednotlivých prostor (včetně podkroví) tří zámeckých křídel, reagující také na požadavky chodu někdejšího hospodářství. Výstava připomene významné osobnosti z řad harrachovských majitelů uváděného panství, jako byl například význačný diplomat a vizionářský podnikatel Ferdinand II. Bonaventura Harrach. Nejenže inicioval zásadní přestavbu zámku v 60. letech 18. století, ale stál také u ekonomického rozvoje panství. Prostřednictvím hospodářských dějin Rýmařovska se výstava pokusí nastínit utváření kulturní krajiny zdejšího regionu.

www.npu.cz/cs/uop-ostrava


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

Říjen

září – říjen, Muzeum Velké Meziříčí

Výstava věnovaná hraběti Františku Harrachovi. Výstava se bude zabývat životem tohoto významného moravského mecenáše a velkostatkáře. 


1. 10., Kostel Nejsvětějšího Vykupitele (Erlöserkirche), Rennweg 63, 1030 Wien

Slavnostní mše svatá na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka Harracha.

Organizují Jednota svatého Metoděje ve Vídni a Česká duchovní služba ve vídeňské arcidiecézi.


4. 10., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


7. 10., Kačina – zámek, muzeum a park10 – 17 hodin

Koně na Kačině. Snad žádná jiná zvířata se více nepojí se šlechtickou vznešeností než koně. Právě proto se zámek Kačina u Kutné Hory zapojuje do Roku Harrachů oblíbenými slavnostmi věnovanými těmto ušlechtilým zvířatům. Během dne se představí různá plemena koní, včetně starokladrubských koní a koní Kinských. K vidění budou ukázky práce v zápřahu a tahu i přehlídky jezdeckého umění. Vyvrcholením bude Huberova jízda zámeckým parkem, která jako připomínka parforsních honů tradičně ukončuje jezdeckou sezonu.

Od deseti do sedmnácti hodin na návštěvníky čeká bohatý kulturní a doprovodný program, divadlo, kolotoč a tvořivé dílny pro děti. K tomu samozřejmě možnost projížděk na koních pro děti i dospělé. 


8. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška Harrachovské hospodářské dvory. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP střední Čechy.


8. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Kros na Hrádku. Noblesní běh zámeckým parkem a přilehlou oborou.


12. 10., Liberec – Oblastní galerie Liberec, od 17 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Zpívání a „poudačky“ o ctnosti, vznešenosti, horách a životě v klínu hor. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Slovem provede PaedDr. Jan Luštinec. 

Vystoupí Tří generační sborBohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


12. 10., ÚOP v Josefově

Přednáška Vznik a vývoj zámku Hrádek u Nechanic dle poznatků stavebně-historického průzkumu.

Přednáší Ing. arch. Eliška Racková.


15. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška Janovice u Rýmařova a moravští Harrachové.

Přednáší Mgr. Markéta Janáková, kastelánka státního zámku Janovice u Rýmařova.


17. 10., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00 - 18:30

Hovory s kastelány – Sychrov. Přednáší PhDr. Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově a kastelán zámku Sychrov.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


17. 10., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Zámky Harrachů: Zámek Velké Meziříčí a Harrachové.

Přednáší Mgr. Lucie Pavelcová, historička Muzea Velké Meziříčí.


18. 10., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


21. – 22. 10., zámek Kunín

Hraběnka Walburga má narozeniny. Kostýmované prohlídky s ukázkou oblékání slavné zámecké paní.

www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


22. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška Hrabě František Arnošt Harrach, anglická inspirace a romantická sídla. 

Přednáší PhDr. Filip Binder, historik, doktorand Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin.


26. 10., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška Harrachovské hospodářské dvory. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP středních Čech. www.npu.cz/cs/uop-liberec


26. 10., Kino Chotěboř, od 18 hodin.

Role šlechtice ve 21. století – debata zástupců šlechtických rodů. Debaty se zúčastní Kateřina Daczická z Heslova, František Kinský a Jan Luštinec (historik, odborník na rod Harrachů); moderuje David Hertl z Českého rozhlasu Plus.

Akce se koná v rámci Podzimní školy Josefa Kalvody – pětidenního setkání zájemců o historii a politologii všech věkových kategorií z České a Slovenské republiky, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti ve spolupráci s odborníky a současně si také vyměnit zkušenosti.

Povídání o historii zbraní. Divadelně-naučný exkurz v podání výřečníka, všeuměla a baviče Romana Prokeše vám představí vývoj sečných a palných zbraní od středověku po nedávnou minulost. 


29. 10., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška zámek Kunín – sídlo první dámy Moravy. Přednáší PhDr. Jaroslav Zezulčík – kastelán zámku Kunín.


Do 29. 10.,  Kuželna zámku Kunín

Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. 

www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury


31. 10., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Zámky Harrachů: Zámek Kunín a Harrachové.

Přednáší PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku.


Do 31. 10., státní zámek Janovice u Rýmařova

Výstava Janovice za Harrachů – zámek, panství, krajina: Výstava, která se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny. Názorně budou prezentovány dosavadní výsledky archeologického, archivního a stavebněhistorického bádání odhalující nejen stavební proměny zámku, ale rovněž změny využití jednotlivých prostor (včetně podkroví) tří zámeckých křídel, reagující také na požadavky chodu někdejšího hospodářství. Výstava připomene významné osobnosti z řad harrachovských majitelů uváděného panství, jako byl například význačný diplomat a vizionářský podnikatel Ferdinand II. Bonaventura Harrach. Nejenže inicioval zásadní přestavbu zámku v 60. letech 18. století, ale stál také u ekonomického rozvoje panství. Prostřednictvím hospodářských dějin Rýmařovska se výstava pokusí nastínit utváření kulturní krajiny zdejšího regionu.

www.npu.cz/cs/uop-ostrava

 


Do 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

Listopad

1. 11., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


5. 11., státní zámek Hrádek u Nechanic

Přednáška Harrachové a jejich působení nejen na severu Čech. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik, emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.


7. 11., Collegium Bohemicum, o.p.s.

Dny české a německé kultury – komentovaná prohlídka Po stopách rodu Harrachů ve výstavě Naši Němci. Provází Mgr. Jan Vondrouš, historik, politolog a pracovník o.p.s. Collegium Bohemicum, která spravuje jedinečnou výstavu mapující život německy mluvícího obyvatelstva v Čechách.

Dny české a německé kultury pořádá Česko – německý fond budoucnosti s o.p.s. Collegium Bohemicum. 


9. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáška Hospodářské dvory Harrachů. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP středních Čech.


15. 11., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


21. 11., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00 - 18:30

Hovory s kastelány – Kuks. Přednáší Bc. Libor Švec, kastelán hospitálu Kuks.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi objektu a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s hospitálem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu. 


21. 11., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška František Arnošt hrabě Harrach. Přednáší PhDr. Filip Binder, historik AV ČR, v. v. i

www.npu.cz/cs/uop-liberec


23. 11., Městské muzeum v Jaroměři

Přednáška Jan Nepomuk hrabě Harrach – český šlechtic, mecenáš, propagátor turistiky a lyžařství v Krkonoších. Přednáška PaedDr. Jana Luštince v rámci přednáškového cyklu Mezi řádky.

Pořadatelem je ÚOP v Josefově


29. 11., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


Do 12. 11., Krkonošské muzeum v Jilemnici, výstavní síň v zámku v č. p. 75

Výstava „Ve znamení tří pštrosích per". Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších.

Prosinec

4. 12., Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

HARRACHOVÉ, (nejen) skleněný odkaz:

 • v 10,30 hodin / školy, veřejnost (nutná předchozí registrace nejpozději do 16. 11. 2023 na adrese pedagog@msb-jablonec.cz)

 • v 15,30 hodin / veřejnost (nutná předchozí registrace nejpozději do 30. 11. 2023 na adrese info@msb-jablonec.cz)

PŘEDNÁŠKY:

 • Harrachovské sklo na světových výstavách: PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
 • Ze života posledních Harrachů: PaedDr. Jan Luštinec
 • Komentovaná prohlídka harrachovským sklem v muzejní expozici s kurátorem muzea PhDr. Petrem Novým, Ph.D.

1. – 17. 12., státní zámek Hrádek u Nechanic

Vánoce na Hrádku. Prohlídky vánočně nazdobených interiérů, koncerty, noční prohlídky, výstava louskáčků a betlémů.

Leden 2024

15. 1. – 19. 2., Městská knihovna Český Dub

Výstava: Harrachové očima žáků. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rokem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje.

www.npu.cz/cs/uop-liberecE-shop

Novinka

Zámek Hrádek u Nechanic

200 Kč

Detail

Harrachové. Vznešenost zavazuje

650 Kč

Detail

Partneři

Generální mediální partner:

 

Hlavní mediální partner:

 

Další partneři: