Středověká opevnění českých měst. 2. díl – katalog Čechy

Podrobné informace

Místo vydání:

2020

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

1152

ISBN:

978-80-88339-03-8

catalog Tištěná verze

2 000 Kč

skladem

Koupit

2000 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Druhý, tentokrát dvousvazkový díl knihy, kterou Národní památkový ústav vydává z praktických důvodů postupně v letech 2019–2021 (3. díl – katalog pro území Moravy a Slezska 2019, 2. díl – katalog pro území Čech 2020, 1. díl – výklad – systematický souhrn 2021). Kromě přehledu dějin, popisu a nástinu stavebně‑historického vývoje hradeb v jednotlivých městech se hesla katalogu skládají z historických a současných plánových, obrazových a fotografických příloh, které z velké části dosud nikdy nebyly publikovány. Poprvé lze v katalogu nalézt také plánky s vyznačením k dnešku dochovaných, různě rozsáhlých zbytků opevnění každého města. Katalog tak poskytuje zejména komplexní představu o celkovém charakteru a stavebních proměnách uvedených městských fortifikací ve středověku (asi do poloviny 16. století) a zároveň ulehčuje dnešnímu zájemci nalézt jejich pozůstatky v často složitém a nepřehledném organismu městské zástavby. Mezi celkem 172 lokalitami dvousvazkového katalogu Čech však najdeme také města, v nichž se z hradeb nad dnešní úrovní terénu nic nedochovalo, ale jejich existence je doložena prameny. Další poznatky z výzkumu jednotlivých opevnění budou využity v prvním, souhrnném dílu v rámci srovnávacího studia. Kniha se pokouší splatit dlouhodobý badatelský dluh, který vynikal zvláště při srovnání s bohatou historií výzkumu a prezentace středověkých hradů. Je určena především zájemcům o historická města a středověkou fortifikační architekturu, může však být přitažlivá i pro další milovníky historie a jejích hmotných odkazů.

Obsah:

Úvod k 2. dílu

Mapa opevněných měst Čech

Katalog A-O

Katalog P-Ž

Seznam pramenů a literatury 2. dílu

Seznam obrazových příloh katalogu

Seznam zkratek 2. dílu