III. Industriální dědictví

Výzkumná oblast Industriální dědictví je zaměřena na průmyslové obory a klíčové industriální lokality, které zůstaly dosud stranou systematické dokumentace a hodnocení z hlediska památkové péče. Obsahem výzkumu je rozvíjení oborových průzkumů jednotlivých industriálních odvětví, klíčových průmyslových aglomerací a oblastí včetně souvisejících vazeb a průzkumy zaměřené na regionální témata. Významnou součástí je revidování starších nedostatečných průzkumů za účelem zanesení nových poznatků do informačních systémů NPÚ a zpracování návrhů na prohlášení za kulturní památky.


Garant: Mgr. Michaela Ryšková


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti III. Industriální dědictví