Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

351

ISBN:

978-80-88240-33-4

catalog Tištěná verze

580 Kč

skladem

Koupit

Život uvnitř města. Typologie zástavby a kultura bydlení v městských historických jádrech moravskoslezského pomezí

Knihu lze po domluvě zakoupit též na ostravském pracovišti NPÚ: 

ul. Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

kontaktní osoba: Mgr. Petra Batková, tel. 595 133 958, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz

Publikace se výběrově zabývá typologií zástavby a kulturou bydlení v historických městech moravskoslezského pomezí. Po vymezení pojmu moravskoslezské pomezí a shrnutí základních východisek vzniku měst následují hlavní kapitoly věnované zkoumaným typům obydlí. Jejich výběr byl podmíněn informačním potenciálem výsledků nedávno provedených stavebněhistorických průzkumů a záchranných archeologických výzkumů. Nejprestižnější bydlení je zastoupeno městským hradem, konkrétně sídlem opavského vévody. Městské obydlí reprezentují měšťanské domy z Opavy a Příbora a rovněž městský dům z Nového Jičína, u něhož se díky vzácně dochovaným nálezům podařilo představit vybavení středověké domácnosti. Charakter předměstského obydlí dokládají dva příklady domů z Příbora a jeden ze Štramberku. V závěru knihy je nastíněn vývoj poznávání obytné zástavby historických měst.

Obsah:

 

  • Úvodní slovo
  • Moravskoslezské pomezí
  • Městský hrad
  • Městské obydlí
  • Předměstské obydlí
  • Shrnutí cesty k poznávání obytné zástavby historických měst
  • Summary
  • Seznam pramenů, literatury a dalších zdrojů
  • Seznam zkratek

Ukázky z knihy: