Krajinář Ferdinand Runk

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2014

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

160

ISBN:

978-80-87890-03-5

catalog Tištěná verze

300 Kč

skladem

Koupit

300 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Českých Budějovicích

Výpravná publikace odkrývá sbírku více než 150 vedut zachycujících úchvatné scenérie alpské horské krajiny, jihočeské hrady a zámky a další místa spojená s rodem Schwarzenbergů. Na 160 stranách autorka vykresluje životní příběh freiburského rodáka a absolventa vídeňské akademie Ferdinanda Runka, který řadu let působil ve službách jihočeských Schwarzenbergů, ale dodával obrazy i na další evropské šlechtické dvory, například arcivévody Johanna Lotrinsko-Habsburského, pozdějšího raabského biskupa knížete Arnošta ze Schwarzenbergu nebo Jana I. z Liechtensteinu. Díky schopnostem věrně zachytit krajinu v její skutečné podobě a plastičnosti mají Runkovy obrazy z hlediska ikonografie vysokou vypovídací hodnotu, pomáhají při sledování vývoje architektury nebo při identifikaci historie zámeckých parků a lze je právem označit za předchůdce fotografií. Kniha prezentuje obrazy, které jsou veřejně přístupné na státních hradech a zámcích Český Krumlov, Hluboká, Třeboň, Lednice a Šternberk na Moravě.

Obsah:

Okouzlení krajinou

  • Vzdělání
  • První grafické práce

Kariéra na schwarzenberském dvoře

  • První práce pro knížete Josefa ze Schwarzenbergu
  • Tyroly a práce pro arcivévodu Johanna Habsbursko-Lotrinského
  • První pohledy na česká schwarzenberská panství
  • Spolupráce s kněžnou Paulinou

Proslulým umělcem

  • Spolupráce s knížetem Arnoštem ze Schwarzenbergu
  • V liechtensteinských službách
  • Krajinář pedagogem
  • Tvorba po smrti kněžny Pauliny

Runkův význam pro krajinomalbu počátku 19. Století

Summary

Seznam literatury

Místní rejstřík