Zprávy památkové péče 3/2013

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

112

catalog Tištěná verze

95 Kč

Nedostupné

 

 • Editorial / 169
  Naďa GORYCZKOVÁ:
  In media res: Ochrana památek techniky a průmyslového dědictví
 • Eva DVOŘÁKOVÁ:
  Nové využití technického a průmyslového dědictví /171
 • Miloš MATĚJ:
  Chceme, nebo nechceme technické a průmyslové památky? /179
 • Věra KUČOVÁ:
  Památky techniky a průmyslového dědictví jako kulturně historicky cenná území a součásti historické kulturní krajiny v mezinárodním kontextu /187
 • Benjamin FRAGNER:
  Průmyslové dědictví: Co se mění? /199
 • Petr VORLÍK:
  Industriální topografie České republiky /202
 • Ondřej MERTA:
  Nemovité technické památky ve správě Technického muzea v Brně /206
 • Tomáš ŠENBERGER:
  Skelety industriálních budov /214
 • Tomáš FLIMEL:
  Historická technická zařízení budov /218
 • Jan PALAS:
  Úskalí záchrany movitých technologických zařízení /222
 • Michaela RYŠKOVÁ:
  Textilní průmysl Moravy a Slezska – hodnoty a jejich nedostatečná památková ochrana v několika příkladech /225
 • Květa JORDÁNOVÁ:
  Tíživé hodnoty Československé státní zbrojovky v Brně /231
 • Petr FREIWILLIG:
  Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově /237
 • Alena BOROVCOVÁ:
  Co si ještě zboříme? Demolice unikátního věžového vodojemu v železniční stanici Studénka /246
 • Jiří KACETL:
  Stavebně-technické památky na bývalé Propojovací dráze c. k. Společnosti státní dráhy z Vídně do Brna a Znojma /249
 • Ladislav ZIKMUND-LENDER:
  Mizející „brusel“ na nádraží v Havlíčkově Brodě /259

Různé

 • Adam GUZDEK: Terminál story /263
 • Aleš HOMOLA: Vlněna – historie zániku architektonického a industriálního monumentu průmyslového věku /264
 • Svatopluk ZÍDEK: 15 let koordinované činnosti nevládních organizací v oblasti industriálního dědictví /265
 • Eva DVOŘÁKOVÁ: Zemřel profesor Hlaváček /266

Semináře, konference, akce:

 • Matyáš KRACÍK, Ladislav ZIKMUND-LENDER: Dvě konference o poválečné architektuře /267

Recenze, bibliografie

 • Jitka VLČKOVÁ: Industrial Heritage Re-Tooled /268
 • Věra KUČOVÁ: Oživlý svět technických památek /269
 • Karel KUČA: Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda /270
 • Karel KUČA: Kulturní památky Rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace /271
 • Pavel HALÍK: Industriální topografie /271
 • Ladislav ZIKMUND-LENDER: Vyšel překlad Charty průmyslového dědictví TICCIH /272

Resumé

 • Zusammenfassung /272
 • Summary /276

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.