Zprávy památkové péče 3/2019

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

151

catalog Tištěná verze

185 Kč

Nedostupné

Třetí číslo Zpráv památkové péče roku 2019 je opět bohaté na příspěvky z různorodých odvětví památkové péče a s ní spřízněných oborů. Číslo otevírá článek Petra Arijčuka, který odhaluje autorství mimořádně kvalitní nástěnné malby baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. Námětem studie Pavly Cenkové je brněnská meziválečná architektura, Petr Freiwillig se pak věnuje poválečné československé průmyslové architektuře, kterou přibližuje na příkladu sklářského kombinátu Crystalex v Novém Boru. Na výzkum movitého kulturního dědictví ve správě NPÚ se zaměřuje text Zdeňka Hrbatého; odhaluje původ militarií na zámku Konopiště, jedné z nejvýznamnějších sbírek zbraní na našem území. V článku Ivany Boháčové nahlédneme do výzkumu dějin památkové péče – autorka se detailně věnuje organizaci péče o archeologické prameny v Praze na počátku první republiky. Na historii restaurování štukové výzdoby letohrádku Hvězda se ve svém článku zaměřuje Pavla Mikešová. Jan Jehlík se věnuje současným otázkám teorie urbanismu a jejích klíčových pojmů, Radka Ranochová pak otevírá téma průvodcovství na objektech NPÚ na základě nedávno uskutečněného celorepublikového průzkumu mezi průvodci. Lidová architektura stojí v centru pozornosti dvou příspěvků, jejichž autory jsou Tereza Konvalinková a Martin Ouhrabka a Karel Foud se Stanislavem Plešmídem. V čísle je zastoupena také problematika technologických průzkumů a postupů v památkové péči: článek Petra Koukala přispívá do diskuse o posuzování a způsobech obnovy zvukové stránky varhan, Petr Kuneš seznamuje s možnostmi a limity stratigrafického průzkumu barevnosti fasád, zatímco Dagmar Michoinová a Radovan Nečas ve svém příspěvku přibližují poznatky získané výzkumem vápenných kaší. Vedle toho číslo doplňují drobnější články, zprávy a recenze.

Obsah:

Materiálie, studie

 • Petr Arijčuk / Bůh Otec s anděly v Tismicích – nově zjištěná zakázka Josefa Ignaze Mildorfera pro Marii Terezii vévodkyni savojskou
 • Pavla Cenková / V nové čtvrti. Stavby architekta Karla Láníka v Brně-Králově Poli ve 20. letech 20. století
 • Petr Freiwillig / „Stavba československo-jugoslávského přátelství.“ Sklářský kombinát Crystalex v Novém Boru
 • Stanislav Hrbatý / Zbroj Alfonsa II. d´Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro ferrarský vévodský dvůr v 16. století
 • Ivana Boháčová / Archeologie v Praze v kontextu vzniku Československé republiky
 • Jan Jehlík / Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku. Autenticita historických měst
 • Petr Koukal / Nové poznatky ke zvukové podobě varhan brněnské a loketské varhanářské školy a k její restaurátorské obnově
 • Radka Ranochová / Kdo jsou a co potřebují průvodci na objektech NPÚ
 • Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka / Dům čp. 5 v Trávníčku, k průzkumu venkovské usedlosti na Českodubsku
 • Karel Foud, Stanislav Plešmíd / Hrázděný dům severního Plzeňska na příkladu stavení čp. 1 z Popovic u Chrančovic
 • Petr Kuneš / Stratigrafický průzkum barevnosti fasád
 • Dagmar Michoinová, Radovan Nečas / Vliv mrazu a odležení na velikost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy
 • Pavla Mikešová / Restaurování štukové výzdoby v letohrádku Hvězda vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci

Různé

 • Radomíra Sedláková / Vzpomínka na architekta Pavla Kupku
 • Roman Zámečník / Dokončená první etapa obnovy Jubilejního parku ve Znojmě
 • Stanislava Gogová, Daniel Miček / Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – reflexie a perspektívy

Semináře, konference, akce

 • Gabriela Setunská, Dagmar Michoinová / Letní škola památkové technologie na zámku v Uherčicích
 • Roman Zámečník / V Brně proběhl osmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost

Recenze, bibliografie

 • Karel Kibic / Významná publikace o naší prvořadé průmyslové aglomeraci