Zprávy památkové péče 2/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

95

catalog Tištěná verze

95 Kč

skladem

Koupit

Obsah

Editorial

 • KUČA, Karel

In medias res

 • Dva příspěvky k 20. výročí vyhlášení prvních vesnických památkových rezervací
 • KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra: Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů
 • ŠNAJDROVÁ, Hana: K postupu ministerstva kultury při prohlašování vesnických památkových rezervací a zón
 • KOUKALOVÁ, Šárka: Na venkov přenesené pavilony z celonárodních výstav na konci 19. století
 • MRVÍK, Vladimír Jakub: Gruntovní knihy jako pramen pro poznání charakteru a podoby lokální zástavby (nejen) na Českobrodsku
 • POKORNÝ, Jiří: Roubený špýcharový dům na Boskovicku a jeho památková ochrana
 • FOUD, Karel: Lidová architektura v historické kulturní krajině. Příspěvek k poznání vývoje sídelního celku na příkladu KPZ Plasko
 • TUMA, David: Kontribuční sýpka v Chudenicích

Materiálie, studie

 • ADAMCOVÁ, Kateřina: Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha
 • UHLÍKOVÁ, Kristina: Spor o konfiskáty

Různé

 • KUČA, Karel: Requiem za hospodářské dvory
 • ŠPINAROVÁ, Michaela; ŠPINAR, Jindřich: Osudy nechráněných zaniklých sídel a možnosti jejich výzkumu a ochrany na příkladu Jelmu a Cetvin na Českokrumlovsku
 • URBÁNEK, Radim: Sušárna ovoce v Zálší – drobný technický klenot
 • DOSTÁL, Petr; SYROVÁ, Zuzana; EBEL, Martin; PEŠTA, Jan: Škabrada očima kolegů, přátel a žáků
 • TICHÁ, Jana: 75 let Františka Ledvinky, 40 let jeho života se zubrnickým „skanzenem“ a plány do budoucna
 • ČERŇANSKÝ, Martin; PROCHÁZKA, Lubomír: Vesnice a osady na území velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury. Zpráva o výzkumu a publikaci

Semináře, konference, akce

 • -oms-: Otevření knihovny prof. Miloše Stehlíka v Rajhradě
 • KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ, Magdalena: Popularizace mozaiky v České republice – projekt OPUS MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umění
 • KŘESADLOVÁ, Lenka: Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži

Recenze, bibliografie

 • KUČOVÁ, Věra: Evropské kulturní dědictví jako společenský kapitál

Resumé

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.