Rok renesanční šlechty na státním zámku Náchod

Pohled na zámek z parku

Náchod jako reprezentační sídlo posledních Smiřických. Akce k Roku renesanční šlechty na státním zámku v Náchodě.

Zámek Náchod

reprezentační sídlo posledních Smiřických

--------------------------------------------------

Přestavba Náchoda z pozdně gotického hradu na renesanční zámek byla realizována jedním z nejbohatších českých šlechtických rodů přelomu 16. a 17. století Smiřickými ze Smiřic, kteří vlastnili Náchod v letech 1544 až 1620. Poslední Smiřičtí se svým vzděláním, diplomatickými schopnostmi, kontakty v tuzemsku i zahraničí a rozsáhlým majetkem řadili ke špičkám tehdejší české společnosti. Albrecht Jan patřil k radikálnímu křídlu protihabsburských stavů, osobně se účastnil defenestrace místodržících v květnu 1618, stal se nejmladším ze třiceti direktorů a v soudobé publicistice se o něm psalo jako o možném budoucím českém králi. Jeho nadějnou kariéru ukončila předčasná smrt 18. 11. 1618. Podnětem k renesanční přestavbě bylo pravděpodobně závažné poškození hradní věže zásahem blesku v roce 1570. Stavební práce byl svěřeny do rukou italských architektů, pracujících předtím v Novém Městě nad Metují pro Pernštejny.

Během první etapy byl upraven starý palác a jeho dvě oddělená křídla spojena vestavbou, nově postavena byla patrně i budova na třetím nádvoří v místě nynějšího Piccolominského traktu a hradba s cimbuřím západně od turionu. Stěny dolního nádvoří byly opatřeny psaníčkovým sgrafitem. Velkolepá přestavba hradu na zámecké sídlo se uskutečnila za Albrechta Václava a Albrechta Jana Smiřických v letech 1594-1618. Na jižní straně bylo přistavěno nové dvoupatrové křídlo s arkádovým ochozem, druhé patro získal spojovací trakt a nynější Kuronský trakt. Venkovní omítky pokrylo rozměrné kvádrové sgrafito. Vnitřní nádvorní prostor byl z výškových důvodů rozdělen na horní a dolní dvůr. Do zdi rozdělující oba dvory bylo včleněno schodiště a malá věž s hodinami. Velká věž byla opatřena arkádovým ochozem s dvojitou lucernou, terasu jižního průčelí zámku oživila malebná loggieta. Z renesančních interiérů se dochovala pouze část malovaných trámových stropů v místnosti před Španělským sálem a ve spojovací chodbě, kde je zachován i pás soudobých nástěnných maleb s loveckou tematikou.

 

AKCE ROKU RENESANČNÍ ŠLECHTY NA STÁTNÍM ZÁMKU NÁCHOD

15. –16 . 4.     Mezinárodní den památek a historických sídel  

Speciální prohlídky exteriéru zámeckého areálu se zaměřením na renesanční budovy a rod Smiřických, začátek prohlídek v 11, 13 a 15 hodin.

Vstup zdarma.

 

8. 7.     Koncert renesanční hudby

Koncert ve Velkém sále na I. nádvoří, začátek v 14 hodin.

Vstupné: 50 Kč

 

18. –19. 8. Večerní prohlídky na téma „Smiřičtí na Náchodě“ 

Kostýmované prohlídky přiblíží návštěvníkům pohnuté osudy posledních členů jednoho z nejbohatších českých rodů Smiřických ze Smiřic za stavovského povstání i po něm.

Začátek prohlídek ve 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin.

Vstupné: 130 Kč/plné, 90 Kč/snížené, 350 Kč/rodinné.

 

16.–17. 9.         Dny evropského dědictví (EHD)

Speciální prohlídky exteriéru zámeckého areálu se zaměřením na renesanční budovy a rod Smiřických, začátek prohlídek v 11, 13 a 15 hodin.

Vstup zdarma.

 

24. 11.  Předvánoční koncert

Koncert renesanční hudby ve Velkém sále na I. nádvoří, začátek v 18 hodin. Vstupné: 60 Kč.