Ohlédnutí za sezonou 2016 na státním zámku v Náchodě

opravy komínů na náchodském zámku v roce 2016

Zajímá vás, co nabídl náchodský zámek návštěvníkům v roce 2016, jaké byly novinky loňské sezony a jaké práce v oblasti údržby a obnovy budov zámeckého areálu se realizovaly? Pokud ano, zde se dozvíte více ...

Zámek Náchod – ohlédnutí za sezonou 2016

Zámek Náchod patří mezi největší památkové objekty v Čechách a jeho velikosti musí proto odpovídat i nabídka určená pro návštěvníky. Z původní jediné expozice, tzv. Piccolominské, která byla v provozu od generální obnovy zámku na konci 70. let minulého století, byly v průběhu posledních 15 let rozšířeny interiérové instalace do dalších prostor objektu. V roce 2002-4 byly po poměrně náročném restaurování trámových stropů a jejich statickém zajištění v horním patře renesančního zámku otevřeny Salony druhého patra. O pět let později byla v tzv. Kuronském traktu zpřístupněna expozice Na dvoře vévodském představující byt Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona. V roce 2012 následovalo částečné zpřístupnění faleristicko-numismatické sbírky z majetku rodiny Schaumburg-Lippe v expozici nazvané Řády, medaile a vyznamenání. Vedle těchto interiérových okruhů si zájemci mohou samostatně bez průvodce prohlédnout středověkou věž s hladomornou, potěšit se pohledem na město i okolí z vyhlídkové terasy s renesanční loggietou a sestoupit do sklepení s původní hradní studnou.

Nezbytným doplňkem této základní nabídky jsou každoročně různé kulturní akce. Návštěvní sezonu 2016 zahájil již poslední březnovou sobotu kníže Ottavio Piccolomini, jenž osobně provedl první návštěvníky svým honosným sídlem. V červnu se konala výstava historických vozidel, kterou si nenechal ujít hojný počet obdivovatelů krásných a udržovaných automobilů dřívějšího data výroby. Během letních prázdnin se uskutečnily například oblíbené večerní prohlídky s „Černou paní“. Jubilejní desátý ročník Kuronských slavností začátkem září provázelo slunečné počasí a tradičně velký zájem veřejnosti. Sezona byla zakončena prohlídkami adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku v posledním listopadovém týdnu.

Novinkou sezony byly prohlídky půd nad hlavními zámeckými budovami, které se konaly každou prázdninovou středu a komentované prohlídky kaple Nanebevzetí Panny Marie, rozšířené v den EHD o jinak nepřístupné prostory sakristie a kruchty.

Své „ANO“ si novomanželé nejčastěji říkali v prostředí Piccolominské zahrady.

Celkem prošlo v minulém roce zámeckými expozicemi 44 179 návštěvníků a tržby dosáhly výše 3 mil. Kč.

Vedle zajištění návštěvního provozu je neméně důležitou oblastí činnosti správy zámku a týmu pracovníků NPÚ ÚPS na Sychrově údržba a obnova budov rozsáhlého zámeckého areálu. V roce 2016 byly provedeny opravy 31 komínů v jejich nadstřešní části, vyrobeny nové ocelové dveře do fortny nad zámeckými schody, restaurována kašna na V. nádvoří, instalováno zábradlí v zámecké kapli na schodech ke kruchtě, aby bylo možné zpřístupnění i těchto prostor a dokončen nový mostek nad medvědáriem. Nezapomnělo se ani na ochranu majetku (cenných historických sbírek) a bezpečnost návštěvníků - instalovány byly další kamerové a bezpečnostní systémy v interiérech i na nádvořích.

Děkujeme tímto všem návštěvníkům náchodského zámku za jejich zájem o tento významný památkový objekt a těšíme se na vzájemnou spolupráci v letošním roce.

 

                                                                                               Správa státního zámku v Náchodě