Na státním zámku v Náchodě nabízíme pořádání svatebních obřadů v interiérech zámku, v zámecké kapli a zahradě

Vstupte na společnou cestu životem na zámku v Náchodě!

Pro účely pořádání svatebních obřadů jsou na náchodském zámku vyhrazeny prostory Španělského sálu, Velkého sálu na I. nádvoří, kaple a Piccolominské zahrady. V případě špatného počasí je možno přesunout obřad ze zahrady do Velkého sálu.

Součástí ceny obřadu je i možnost fotografování novomanželů v interiérech zámku, které by nemělo přesáhnout 60 minut.

Pokud se svatební obřad nekonal na zámku, je fotografování svatebčanů v interiérech zámku možné za poplatek - 1000 Kč do 10 osob a 2000 Kč nad 10 osob.

 

Několik základních informací o pořádání svatebních obřadů v prostorách státního zámku Náchod

Termín konání svatebního obřadu je nutno nejprve sjednat na matrice Městského úřadu v Náchodě na tel. +420 491 405 212 nebo +420 491 405 213. Poté se obraťte na pověřeného pracovníka správy státního zámku Náchod (L. Prokopová, tel. +420 491 426 201 nebo +420 608 181 921), s nímž dohodnete podrobnosti a prohlédnete si prostory, kde se svatební obřady konají. Smlouvu o konání obřadu je třeba na správě zámku uzavřít měsíc před jeho termínem.

Po podpisu smlouvy uhradí svatebčané částku za obřad na účet v ní uvedený nejpozději týden před svatbou.

Detaily svatebního obřadu je nutno domluvit s pověřeným pracovníkem správy zámku nejpozději týden před obřadem. Jedná se zejména o zajištění květinové či jiné výzdoby.

Je-li svatební obřad odložen či zrušen, zavazují se svatebčané nejpozději tři dny před sjednaným termínem oznámit tuto skutečnost správě zámku.

Pro parkování osobních automobilů svatebčanů je vyhrazeno V. nádvoří zámku. Pouze nevěsta se ženichem, staří a pohybově handicapovaní lidé smí přijet až na III. nádvoří, parkují ale také na V. nádvoří.

 

Obřad ve Španělském sále:

- cena činí 6 000 Kč vč. DPH

- maximální počet svatebčanů je 40 osob

- trvání nesmí překročit dobu 40 minut (sál je součástí prohlídkové trasy)

- svatebčané berou na vědomí, že je nutno dodržovat návštěvní řád – tj. pohybovat se pouze po kobercích, nedotýkat se exponátů nebo na ně sedat

- svatebčané si zajišťují květinovou výzdobu, hudbu, víno či sekt na přípitek

- zámečtí pracovníci zajistí dostatek míst k sezení, stoly, tác a skleničky, podnos na prstýnky

 

Obřad v kapli:

- cena činí 4 000 Kč vč. DPH

- maximální počet svatebčanů je 30 osob

- trvání je časově omezeno pouze otvírací dobou zámku

- svatebčané si zajišťují květinovou výzdobu, hudbu, víno či sekt na přípitek

- zámečtí pracovníci zajistí dostatek míst k sezení, stoly, tác a skleničky, podnos na prstýnky

 

Obřad v Piccolominské zahradě:

- cena činí 4 000 Kč vč. DPH

- maximální počet svatebčanů je 40 osob

- trvání je časově omezeno pouze otvírací dobou zámku

- svatebčané se budou pohybovat pouze po pěšinách a cestách

- svatebčané si zajišťují květinovou výzdobu, hudbu, víno či sekt na přípitek

- zámečtí pracovníci zajistí dostatek míst k sezení, prodlužovací kabel, stoly, tác a skleničky, podnos na prstýnky

 

Obřad ve Velkém sále:

- cena činí 4 000 Kč vč. DPH

- maximální počet svatebčanů je 80 osob, počet míst k sezení 30

- trvání je časově omezeno pouze otvírací dobou zámku

- svatebčané si zajišťují květinovou výzdobu, hudbu, víno či sekt na přípitek

- zámečtí pracovníci zajistí dostatek míst k sezení, stoly, tác a skleničky, podnos na prstýnky