Schaumburská slavnost na náchodském zámku

Druhou srpnovou sobotu nabídne náchodský zámek celodenní program včetně kostýmovaných prohlídek.

Zavítáme do "století páry" a uvidíme, jak fungoval stabilní motor, transmise či dobová hasičská stříkačka. Spolu s rodinou posledních majitelů Schaumburgů budete účastníky zámecké „zahradní slavnosti“. Čekají Vás rozličné aristokratické kratochvíle 19. století. V souladu s tehdejší  módou se ale podíváme i zpět do historie – pobaví Vás například „středověký kejklíř“.  Připomeneme si i prusko-rakouskou válku – a to spolu s vojáky z války roku 1866 a puškařem Milošem Skrbkem. Zaposloucháme se i do tehdy moderní hudby - v podání Humble Ensemble. Chybět nebudou ani kovář či řezbář a jejich výtvory.

Především malým návštěvníkům je určeno Putování zahradou s medvědem Ludvíkem. Za pomoci mapky objevte v zámecké zahradě stanoviště s otázkami, odpovědi zaznamenejte do křížovky a vyzvedněte si odměnu u princů a princezen v dílničkách.

Po celý den budou na II. zámeckém nádvoří před pokladnou probíhat tvůrčí dílničky pro děti: "Staň se kněžnou/knížetem", kde si děti pod dohledem schaumburských princů a princezen budou moci vyrobit drobné knížecí doplňky a oděvní ozdoby.

Drobnou památku na zábavný den či něco dobrého na zub můžete pořídit u řemeslníků a stánkařů na nádvořích zámku.

Samotní příslušníci schaumburské rodiny Vás pak provedou svými komnatami – dětskými pokoji, soukromými prostorami rodičů i společenskými sály a salony.


V rámci Schaumburské slavnosti bude v sobotu 12. 8. 2023 přístupný pouze II. okruh - Zámek za Schaumburgů - a to s kostýmovanými průvodci. Zámek za Piccolominiů a Zámek hravě bude 12. 8. 2023 uzavřen. Vstup do areálu je zpoplatněn. 

Kostýmované prohlídky v zámku: 140 Kč/základní; 110 Kč/senioři 65+, mládež do 25 let, držitel průkazu ZTP a ZTP/P; 40 Kč/děti od 6 do 18 let; zdarma děti do 6 let

Vstupné do areálu zámku (včetně vstupu na věž): 50 Kč/jednotné; děti do 6 let zdarma


Zájemci o stánkový prodej nechť zašlou své přihlášky s uvedením sortimentu a kontaktu na e-mail: kysilka.josef@npu.cz, telefonické přihlášky se nepřijímají.